You are currently viewing Portach Fliuch

Portach Fliuch


Is gnáthóg thábhachtach do raon leathan plandaí, éin agus ainmhithe é an portach. Tugtar bratphortach ar an talamh phortaigh atá fairsing ar chósta thiar na tíre a cruthaíodh idir 4000 agus 7000 bliain ó shin. Tugtar criathrach ar phortach nach bhfuil bainte.

In ainneoin gurb í an bháisteach an t-aon fhoinse uisce atá ag bratphortach, tá aeráid níos fliche ag iarthar na tíre ná an chuid eile den oileán. Tá na coinníollacha fliucha, aigéadacha seo fabhrach do chineál ar leith caonaigh, ar a dtugtar sfagnam. Feidhmíonn an caonach seo ar nós spúinse, ag sú uisce báistí, agus scaoiltear leis an uisce seo go mall. Ritheann iliomad srutháin bheaga den uisce seo anuas ón sliabh portaigh go farraige. Is mar seo a léirítear tábhacht ról an phortaigh mar rialtán tuilte — is cuma cé mhéid báistí a thiteann ar thalamh phortaigh, bíonn an talamh in ann í a sheasamh.

Bíonn saibhreas bithéagsúlachta le fáil ar an bportach mar gur minic ar an iargúil é agus is ann atá plandaí agus ainmhithe nach bhfuil le fáil in aon áit eile. Faightear leithéidí an bearnán lachan, an ceannbhán agus an lus borraigh beag ag fás lena gcuid gasanna agus fréamhacha san uisce portaigh. Is minic a fheictear drúchtíní — plandaí feoiliteacha — ag fás i lár an Sfagnaim. Taitníonn an timpeallacht thais le plandaí eile amhail an ghobsheisc agus coigeal na mban sí. Tá fionnán, an féar is coitianta ar an bportach, fairsing.

Plandaí ar Phortach Fliuch