You are currently viewing Duirling

Duirling


Mar aon le cósta gainimh, is cósta athraitheach é an cósta duirlinge, agus is minic é a bheith réabtha agus scriosta ag stoirmeacha, go háirithe nuair a bhíonn taoille rabharta ann. Dá thoradh, níl in ann fás sa ngnáthóg fhiáin seo ach líon teoranta plandaí, agus bíonn formhór acu ag fás go hard os cionn bharr an láinmhara, nó sa bhfoscadh ar an mbruach níos gaire do na garrantaí intíre. Is í oibriú na maidhmeanna a thugann an cruth mín, sféarach do chlocha duirlinge, agus bíonn an chuid is mó díobh níos lú ná 256 mm ar leithead.

Is minic a fhaightear meascán de phlandaí difriúla ar chósta duirlinge, mar go mbíonn gnáthóga éagsúla in aice láimhe. Faightear plandaí ar an duirling atá inniúil ar ghaineamh freisin, amhail an lus Bealtaine mara agus lus an tsailte. Is planda ramhardhuilleach é lus an tsailte, oiread le go leor plandaí cósta eile. Tugann sé seo cosaint dóibh mar gur minic iad tumtha in uisce sáile.

Ar an gcladach níos faide siar ón bhfarraige, faightear plandaí a scaipeann anuas ar an duirling ón talamh féaraigh thart timpeall, eidhneán, an drioball rí, an duán ceannchosach agus an créachtach ina measc. Bíonn sceacha cósta, amhail an draighean, le feiceáil ag fás ar an duirling freisin agus le blianta beaga anuas, an meacan mara, planda mór ionrach le bláthanna buí, tar éis scaipeadh go forleathan ar chósta duirlinge na tíre.

Plandaí ar Chósta Duirlinge

Duirling